Fyns Maskinskovning

  Gl. Stenderupvej 10
  5672 Broby
  Bjarne Kallehauge
  Tlf. 4033 9497
  Cvr. 18064405

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Her finder du os

Lidt historie

Fyns maskinskovning er en skoventreprenørvirksomhed som blev grundlagt 17.10. 1994 af den nuværende ejer, Bjarne Kallehauge.
 
Min karriere som skovmand startede tilbage i foråret 1984, hvor jeg af en af mine kammerater (Peder Frederiksen) blev overtalt til at lige afløse ham som traktorfører mens han var inde
som soldat. Der var bare lige det ved det, at Peder var ansat ved en gammel skoventreprenør (Torben Banke) og jeg havde ikke den fjerneste ide om hvad jeg gik ind til! Men det fik
jeg og blev grebet af det frie, spændende og ikke mindst udfordrende arbejde. Den 1. januar 1986 overtog Peder Frederiksen Torben Bankes virksomhed og jeg fulgte med. Herefter tog udviklingen fart, Peder udvidede med nye arbejdsområder såsom juletræsproduktion, pyntegrønt og maskinplantning.
 
I begyndelsen af 90’erne begyndte maskinskovning af nåletræ for alvor at vinde frem og vi kunne se at skulle vi være med på vognen, var det nu. Derfor lejede Peder en lille skovnings-
maskine i foråret 1992 som jeg blev chauffør på, vi kunne dog hurtigt se at ideen var god nok, men maskinen for lille. Så i september 1992 købte vi i fællesskab en brugt GREMO 802,
det var meningen at Peder også skulle køre med den, men hans egen virksomhed var i stadig udvikling så det nåede aldrig rigtigt at blive. Det endte så med at jeg købte hans halvpart i oktober 1994 og blev dermed helt selvstændig, men har den dag i dag stadig af og til samarbejde med Peder Frederiksen.
 
Herefter kørte jeg selv med min GREMO i knap 4 år, så blev den byttet til en nyere og større maskine. Den 1. januar 1999 købte jeg en anden kollegas maskiner, så der nu var to  skovningsmaskiner og en udkørselsmaskine, senere er der selvfølgelig sket yderligere udskiftninger af maskinerne og der er kommet en udkørselsmaskine mere til, så vi i dag råder over to ”sæt”. Et stort, primært til sene tyndinger og afdrifter og et lille, primært til tidlige tyndinger.
 
Med baggrund i ovennævnte historie kan jeg sige, at selvom jeg ikke har nogen længerevarende uddannelse så har jeg til gengæld over 25 års erfaring med skovbrug.
 
”Kvalitet er ikke en tilfældighed, men resultatet af en målbevidst indsats”
 
Bjarne Kallehauge

 

Viden om afsætning

 

I takt med at der er sket store ændringer i arbejds- og ledelses strukturen i dansk skovbrug igennem det seneste årti, har jeg også, udover at være entreprenør, påtaget mig langt flere administrative opgaver i forbindelse med skovningsopgaverne. I dag er det typisk således, at kunden fremlægger opgaven og har en forventning til et slutresultat, herefter er det min opgave, at nå så tæt på dette resultat som muligt.


Dette indebærer, at jeg omsætter næsten alt det træ som vi håndterer, og fordi jeg har den daglige kontakt til køberne, kan jeg altid optimere det økonomiske udbytte af en given opgave. Jeg samarbejder tæt med Skovlink A/S som har handlet træ i snart 30 år, de er leverandører til både små og store savværker, samt andre industrier i Danmark, desuden har de også særdeles gode afsætningsmuligheder i udlandet. Da markedet for træ er fuldstændigt frit, er prisdannelsen udelukkende baseret på udbud og efterspørgsel, derfor giver det ingen mening at lave en prisliste, men vil du høre hvad priserne er nu og her, så ring og spørg!

Det er ingen sag, at vælte det hele og hugge det til flis, men det er sjældent at det giver det højeste afkast!

Derfor gør vi altid følgende:

  • Projekterer opgaven, primært en grundig vurdering af den stående vedmasse for at kunne udnytte træet bedst muligt og dermed kunne frembringe det højst mulige dækningsbidrag til kunden.
  • Udarbejde ét tilbud på henholdsvis udførelsen af opgaven og ét på køb af træet.
  • Sørger for den rent praktiske udførelse af arbejdet.
  • Opmåling af de oparbejdede effekter og videresalg til industrien.
  • Endelig afregning til kunden.

På den måde kan du som kunde altid følge med i hvad der sker, og du ved på forhånd, hvad du får for dit træ!

Indsigt i hvordan

Dette er nok min favoritbeskæftigelse! At komme ud i en skov, gå en tur med kunden og høre ønskerne om, hvordan man kunne tænke sig den på sigt skulle blive. Dernæst at planlægge de tiltag der skal gøres, for at nå frem til det ønskede mål. Uanset om det er tynding af yngre gran eller afdrift af gammel gran, indlægning af spor i ung løvtræ eller udtynding af ældre løvtræ. Med baggrund i mine nu over 30 år i skoven, har jeg set en del, både hvordan man skal gøre og også hvordan man ikke skal gøre! Men da skovdrift altid er i forandring, er det der med at gøre som vi plejer ikke altid nok.

På nåletræssiden er der dog ikke sket de store ændringer, det skal både tyndes passende og drives af, når tidspunktet er rigtigt. Det rigtige tidspunkt er ret afgørende for succes, for tyndingernes vedkommende er der reelt set et vindue på ca 5 år, hvor man ved fjernelse af de ringeste træer, kan opnå maksimal tilvækst i bedst mulig kvalitet og derved sikre fremtidige indtægtskilder. Afdrift af gran er oftest et samspil mellem bevoksningens tilstand, gode priser for træet eller ejerens behov for kapital.

På løvtræssiden, er vi i en meget spændende tid, der er mange unge bevoksninger fra 80'erne og 90'erne der skal tyndes nu og der er også mange store arealer som faldt i stormen i 1999, som der skal gøres noget ved. Her er der også flere forskellige løsningsmodeller, oftest er det på baggrund af træernes ringe størrelse noget som på den ene eller anden måde ender som flis. Da der er så meget fokus på det yngre løvtræ, har der de senere år været en tendens til at overse de mellemaldrene løvtræsbevoksninger, men det gror jo hele tiden så det skal også passes! Her er det oftest en almindelig maskinskovning med aflægning af evt. både kævler, Junckertræ, brændetræ og flis der er den mest optimale løsning.

Hvis du har større skove, eller ønsker en egentlig driftplan/budget for din skov, arbejder jeg tæt sammen med skovrider Keld Velling, som er yderst kompetent og har mange års erfaring. Desuden er han også rigtig skrap til produktion og handel med juletræer og pyntegrønt. Derudover har han, naturligt nok, også mange års erfaring med genplantning af ryddede arealer og de første års pleje.

Uanset hvad, så kan vi altid hjælpe dig med det du ønsker og du skal aldrig betale for andet end det du får!

Den optimale løsning på skovbrugs opgaver opnås kun, hvis man kan samarbejde om det!

Derfor ser jeg det som særdeles vigtigt at jeg kan samarbejde med både kunden og aftagerne af skovens produkter om at finde den bedste løsning. Når løsningsmodellen er fundet, er det os meget magtpåliggende at opgaven bliver løst som aftalt og at kvaliteten af både den leverede ydelse og leverede vare er helt i top, dette kan bevirke at vi ikke nødvendigvis altid kan tilbyde den laveste pris målt i kroner og ører, men vi kan altid tilbyde den løsning og pris, som giver det bedste nettoresultat.

 

Lidt filosofi

Følgende citater er skrevet af John Ruskin, en engelsk forfatter, kunstkritiker og social reformator i 1800-tallet.

Lidt om priser:

Det er uklogt at betale for meget, men det er værre at betale for lidt.

Når De betaler for meget, er alt De hvad de mister, nogle penge - det er det hele.

Når de betaler for lidt, så mister De sommetider alt, fordi det De købte,

ikke var i stand til at gøre det, som det var købt til.

Almindelig forretningsgang umuliggør at betale lidt og få meget -  det kan ganske enkelt ikke lade sig gøre.

Hvis de accepterer det laveste tilbud, gør De vel i at sikre Dem en skadesreserve for den risiko, De løber -

og hvis De gør det, så har de jo alligevel råd til at betale for den bedre vare.

 

Lidt om kvalitet:

Der er næppe noget i verden, som ikke en eller anden kan lave lidt dårligere og sælge lidt billigere,

og folk som kun ser på prisen, er denne mands lovlydige offer.

 

Med ønsket om et kommende godt samarbejde!

 
Bjarne Kallehauge